Contact

Company

Hybryda Group sp. z o.o.
ul. Rudzka 19b
47-440 Babice

NIP: 639-202-26-59
REGON: 388965774

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000900909

Bank Account Number
PKO 71 1020 2401 0000 0102 0611 6539

Do you have a question?

Check the most popular questions

FAQ

If you have not found the answer to your question, please contact us.

Contact form